Hierin wordt omschreven hoe er met je persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Ledverlichting.nl.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop je persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar je gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen je gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al je rechten over je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01. Ledverlichting.nl

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Ledverlichting.nl. Ledverlichting.nl is webshop en onderdeel van Elf Electro B.V. dat zich richt op het neerzetten van de merkbeleving van bedrijven. Denk hierbij aan het geven van advies en het ontwikkelen van visuele uitingen. Er zijn situaties waarin je gegevens door Ledverlichting.nl verzameld worden. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je je wensen rondom je gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als je je niet prettig voelt over het gebruik van je gegevens door Ledverlichting.nl, neem dan gerust contact op! privacy@Ledverlichting.nl | +31610082627 Zandzuigerstraat 11 E | 1333MV Almere | KVK Nr. 34225728

02. Doel gegevens

Er wordt voor enkele doelen persoonsgegevens verzameld door Ledverlichting.nl. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven Ledverlichting.nl stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn aan de ene kant commercieel en aan de andere kant gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Ledverlichting.nl. Daarnaast kun je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen Je gegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt met Ledverlichting.nl via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

03. Analytics De website van Ledverlichting.nl verzamelt je gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan je persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met je uitdrukkelijke toestemming of ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking nodig is om je in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

03. Ontvangers

De gegevens die Ledverlichting.nl ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 01. Prestashop De nieuwsbrieven worden verzonden met Prestashop. Op het moment dat je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt je e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Prestashop. 02. Vimexx De e-mail van Ledverlichting.nl wordt gehost bij Vimexx. Als je contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vimexx. 02. Vimexx De website en back-ups van de website worden gehost bij Vimexx. Gegevens die je achterlaat op de website van Ledverlichting.nl zijn op de servers van Vimexx opgeslagen

04. Opslag periode

Je gegevens worden voor langere tijd bewaard door Ledverlichting.nl, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, maar niet als we vanwege een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven. Je e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Prestashop. De opslag van je gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kun je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@Ledverlichting.nl.

02. Contact opnemen Op het moment dat je contact opneemt met Ledverlichting.nl via mail, dan worden die gegevens die je meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan je naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05. Beveiliging

Er worden van je persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Ledverlichting.nl of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestaps verificatie. Bij deze tweestaps verificatie wordt een code vanuit de software gemaakt en verstuurd naar Ledverlichting.nl. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die je gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot je gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt je bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat je verbinding met de website van Ledverlichting.nl Privé is. Je herkent deze beveiliging aan https voor de url. Daarnaast is het domein van Ledverlichting.nl ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

06. Je rechten

01. Recht op inzage Je hebt het recht om altijd je gegevens op te vragen die bij Ledverlichting.nl vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Ledverlichting.nl. Je krijgt dan een overzicht van je gegevens.

02. Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten verbeteren door Ledverlichting.nl. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. 04. Recht op overdracht Mocht je de gegevens nodig hebben die bij Ledverlichting.nl opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Ledverlichting.nl al je gegevens over te dragen aan de andere partij.

03. Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat je gegevens bij Ledverlichting.nl vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van je gegevens.

04. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Ledverlichting.nl niet op de juiste manier met je gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil je niet dat Ledverlichting.nl je gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van je persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@Ledverlichting.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten

Ledverlichting.nl verwerkt persoonsgegevens vanwege een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Ledverlichting.nl via e-mail. Je gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Ledverlichting.nl de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die je hebt gedeeld met Ledverlichting.nl met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst je toestemming voor worden gevraagd. Plichten 07. Ledverlichting.nl behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Ledverlichting.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek-proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Ledverlichting.nl te beschermen. Daarbij proberen we altijd je recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. privacy@Ledverlichting.nl Zandzuigerstraat 11 E | 1333MV Almere | KVK Nr. 34225728